Manifest VMN

Over VMN media
Kennis drijft vooruitgang. Daarom probeert iedere professional de wereld om zich heen te ontdekken, te doorgronden en te voorspellen. Toegang tot de laatste ontwikkelingen, data en achtergronden is daarvoor cruciaal, in welke industrie of in welk vakgebied je ook werkt. Vooruitgang gaat het snelst als kennis breed beschikbaar is en leidt tot een gelijkwaardige en inclusieve uitwisseling van ideeën.

VMN media brengt dagelijks het nieuws, de inzichten, de achtergronden en de duiding waarmee professionals in vele vakgebieden en sectoren betere keuzes kunnen maken. We staan voor kwaliteit, expertise en betrouwbaarheid. Dat betekent dat we onafhankelijk, scherp, overzichtelijk en toepasbaar in beeld brengen wat er in jouw industrie of vakgebied gebeurt. Zo stellen we je in staat om de wereld om je heen te doorgronden en er optimaal op te acteren.

Dat lukt ons goed, blijkt onder andere uit onze meer dan 50.000 trouwe lezers die al jarenlang betalen voor onze content. Daar zijn we trots op. Want goede journalistiek kost geld en is ook geld waard. In de komende tijd willen we het aantal abonnees verdubbelen: naar 100.000. Het is aan ons om hen iedere dag weer te overtuigen van de waarde van onze digitale content.

Hiertoe investeren we voortdurend in onze redacties, technologie en digitale
infrastructuur. Zo verhogen we de kwaliteit van onze producten, versterken we de
relevantie van onze inhoud en blijven we aansluiten bij wat onze lezers nodig hebben.

In een wereld vol nepnieuws, alternative facts en AI-gegenereerde content staan wij voor transparantie en betrouwbaarheid. Tegelijkertijd omarmen we innovatie en zijn we nieuwsgierig naar wat nieuwe technologieën ons en onze lezers kunnen bieden.

We stellen ambitieuze doelen en geloven dat onze route naar het realiseren van die doelen een reis is waarin we samen ideeën uitwisselen, experimenteren, successen boeken en fouten maken. Waarin we voortdurend leren van onze ervaringen. Onze mensen en teams krijgen de vrijheid en de autonomie om zelf te bedenken hoe zij maximaal bij kunnen dragen aan onze missie. Daar verwachten we eigenaarschap en initiatief voor terug.

Maar ook met 100.000 abonnees is onze missie niet volbracht. We zullen onszelf blijven uitdagen om op basis van kwaliteit, expertise en betrouwbaarheid uitstekende producten neer te zetten voor ondernemend en werkend Nederland. Producten die professionals in iedere sector en in ieder vakgebied de kennis bieden om goede beslissingen te nemen, om onze samenleving vooruit te brengen.

INCLUSIEVE TOEGANG TOT KENNIS EN INFORMATIE
Kennis drijft vooruitgang. Daarom probeert iedere professional de wereld om zich heen te ontdekken, te doorgronden en te voorspellen. Toegang tot de laatste ontwikkelingen, data en achtergronden is daarvoor cruciaal, in welke industrie of in welke sector je ook werkt. Vooruitgang gaat het snelst als kennis breed beschikbaar is en leidt tot een gelijkwaardige en inclusieve uitwisseling van ideeën.

Daarom werken we alleen samen met bedrijven die al hun medewerkers toegang geven
tot de inzichten die wij bieden. Daarmee stimuleren we vooruitgang optimaal en dragen we bij aan een gelijkwaardige werkvloer. We leveren dan ook geen persoonlijke gebruiksgegevens aan waarmee bedrijven hun medewerkers kunnen ontmoedigen of zelfs verbieden om onze content tot zich te nemen. Zo maken we onze klanten onderdeel van de openheid en inclusiviteit die wij nastreven. Tegelijkertijd betalen bedrijven alleen voor medewerkers die veel van onze content lezen. Medewerkers die sporadisch lezen, lezen gratis.

Goede journalistiek kost geld en is ook geld waard. We staan voor kwaliteit, expertise en betrouwbaarheid en nemen onze verantwoordelijkheid daarin uiterst serieus. Daarom investeren we continu in onze journalistiek en onze digitale producten. Diezelfde betrokkenheid verwachten we ook van onze abonnees. Dat betekent geen gedeelde accounts en niet excessief doorsturen van onze content.

Groepen die baat hebben bij onze producten maar niet in de positie zijn er volledig voor te betalen, bieden we laagdrempelig toegang. Studenten en medewerkers van onderwijsinstellingen (MBO, HBO en WO) krijgen bijvoorbeeld onbeperkt toegang tegen een kleine vergoeding.

HOE WE KIJKEN NAAR HET GEBRUIK VAN (GENERATIVE) AI
Kennis drijft vooruitgang. Daarom probeert iedere professional de wereld om zich heen te ontdekken, te doorgronden en te voorspellen. Toegang tot de laatste ontwikkelingen, data en achtergronden is daarvoor cruciaal, in welke industrie of in welk vakgebied je ook werkt. VMN media brengt dagelijks de content waarmee professionals in vele vakgebieden en sectoren betere keuzes kunnen maken. We staan voor kwaliteit, expertise, transparantie en betrouwbaarheid. Waarden die in een wereld vol nepnieuws, alternative facts en AI-gegenereerde content steeds meer onder druk komen te staan. Tegelijkertijd omarmen we innovatie en zijn we nieuwsgierig naar wat nieuwe technologieën ons en onze lezers kunnen bieden.

Generative AI is zo’n innovatie waar we, gezien de mogelijkheden voor en impact op de (media)wereld, heel nieuwsgierig naar zijn. Deze technologie biedt immers
mogelijkheden om onze mensen te ondersteunen in hun werk. Dat kan bijvoorbeeld
door:
• Het automatiseren van of ondersteunen bij repetitieve werkzaamheden. Denk
hierbij aan het toevoegen van tags aan een artikel, waarvoor AI een suggestie kan doen. Maar ook aan een vraag-antwoord-chatbot waar al jouw werkdocumenten en e-mails in staan, zodat je sneller kunt terugvinden wat je ook alweer had afgesproken.
• Het herkennen van patronen in grote hoeveelheden data. Dat kan betrekking
hebben op VMN media’s eigen gegevens, zodat we bijvoorbeeld beter begrijpen hoe we onze artikelen nog beter leesbaar kunnen maken. Maar ook op externe data,
bijvoorbeeld als basis voor onderzoeksjournalistiek.
• Het inspireren van onze journalisten en makers. Bijvoorbeeld door
gebeurtenissen in de wereld samen te vatten, ideeën te genereren vanuit verschillende invalshoeken of voorbeelden te verzamelen.

Ook zien we dat generative AI onze digitale producten nog beter kan laten aansluiten op iedere individuele klant of lezer. Door (generative) AI onderdeel te maken van onze producten kunnen we ervoor zorgen dat – wie je ook bent en waar je ook naar op zoek bent – je sneller en beter kunt vinden wat je zoekt, in de vorm die bij je past.

Onze waarden op het gebied van kwaliteit, expertise, transparantie en betrouwbaarheid vragen om een zorgvuldig gebruik van (generative) AI. Uitgangspunten die we hanteren om die waarden te borgen, zijn:

• Onze journalisten en experts zijn en blijven leidend. Je kunt erop vertrouwen dat wat je bij ons leest en gebruikt, gecontroleerd is door een persoon van vlees en bloed die weet waar zij over praat. Precies zoals je al van ons gewend bent.
• We zullen nooit AI gebruiken die de waarheid geweld aan doet, niet in
(bewegend) beeld en niet in tekst. AI-gegenereerde beelden gebruiken we alleen als vervanging van stockbeelden. Bij andere toepassingen zullen we dat altijd als zodanig markeren. Ook zullen we de bronnen die als input zijn gebruikt zoveel mogelijk vermelden.
• We zullen AI alleen gebruiken met respect voor copyright en wetgeving. We zijn
immers zelf ook makers.• De privacy van elke individuele lezer en klant blijft gewaarborgd. Ook hier houden we ons aan wet- en regelgeving.
• Het vervangen van mensen door AI is geen doel op zich. We zien juist dat het
mensen kan ondersteunen en vooral de minder leuke werkzaamheden kan wegnemen
of versnellen.

Niemand kan in de toekomst kijken. Daarom zullen we gezamenlijk met onze redacteuren, andere collega’s, lezers en klanten continu evalueren wat nieuwe
technologieën voor ons kunnen betekenen en welke verantwoordelijkheden we hebben
bij het toepassen ervan. We willen dat in samenwerking met andere (Nederlandse)
media verder standaardiseren en transparant maken en houden.

ONZE CULTUUR
Kennis drijft vooruitgang. Daarom probeert iedere professional de wereld om zich heen te ontdekken, te doorgronden en te voorspellen. Toegang tot de laatste ontwikkelingen, data en achtergronden is daarvoor cruciaal, in welke industrie of in welk vakgebied je ook werkt. VMN media brengt dagelijks de content waarmee professionals in vele vakgebieden en sectoren betere keuzes kunnen maken. Dat ons dat goed lukt, blijkt onder andere uit onze meer dan 50.000 trouwe lezers. In de komende jaren willen we dat aantal verdubbelen: naar 100.000. We geloven in het stellen van dit soort ambitieuze doelen. Om die doelen te realiseren, zetten we in op een route waarin we samen ideeën uitwisselen, experimenteren, successen boeken en fouten maken. Waarin we voortdurend leren van onze ervaringen. Onze mensen en teams krijgen de vrijheid en de autonomie om zelf te bedenken hoe zij maximaal bij kunnen dragen aan onze missie. Daar verwachten we eigenaarschap en initiatief voor terug.

VMN media werkt deels vanuit een matrixorganisatie. Dat betekent dat je het ene
moment werkt binnen je eigen team, bijvoorbeeld de redactie, sales of marketing, terwijl je op een ander moment in een multidisciplinair team aan projecten werkt waarin verschillende expertises samenkomen. Daarnaast geven we onze mensen de ruimte om hybride te werken. Om het maximale uit deze inrichting te halen, verwachten we dat teamleden investeren in een goede onderlinge samenwerking, zowel op inhoud als op het proces en de relatie.

Zakelijke beslissingen nemen we zoveel mogelijk op basis van data. De meeste data en informatie is binnen VMN media voor iedereen beschikbaar. Daar waar dat niet zo is, vragen we onze mensen om zelf het initiatief te nemen om de juiste gegevens bij elkaar te brengen.

We werken bij VMN media vanuit vijf waarden:
Nieuwsgierig – We zijn nieuwsgierig naar hoe de wereld en onze industrie
verandert en hoe we onze producten, onze organisatie en onszelf daar continu op
moeten aanpassen. Onze nieuwsgierigheid uit zich ook in oprechte interesse in onze collega’s en in onze klanten en partners. Wat drijft de ander? Hoe komen ze tot een bepaalde keuze? Welke aannames en ideeën liggen daaraan ten grondslag? Dat vraagt goed naar elkaar luisteren. Luisteren om te begrijpen, niet om de ander te vertellen waarom jij het beter weet.
Ondernemend – We zijn pioniers die mogelijkheden zien en benutten die er
eerder nog niet waren. We durven te experimenteren en moedigen elkaar daarin aan. De weg naar groei is uit je comfortzone komen, zowel voor onze medewerkers
individueel als voor VMN media als geheel.
Toegewijd – We zijn trots op wat we met elkaar creëren. Tegelijkertijd streven we voortdurend naar een nog hogere kwaliteit van onze producten en onze manier van werken. Dat gaat niet vanzelf. Dat vergt visie, toewijding en doorzettingsvermogen. We rekenen erop dat al onze mensen iedere dag het beste uit zichzelf willen halen, dat ze nadenken over wat daarvoor nodig is en dat bespreken met hun teams. Mocht je daarin vastlopen, helpen we je graag weer op weg.
Deskundig – We voorzien miljoenen professionals van onmisbare kennis. Dat
doen we onder andere door onze eigen kennis en vaardigheden op peil te houden. Door onszelf en elkaar continu uit te dagen, stimuleren we ontwikkeling en blijven we future-proof. En niet onbelangrijk: nieuwe dingen leren is ook heel leuk en inspirerend.
Betrouwbaar – Het publiceren van betrouwbare journalistieke artikelen, kennis
en data is de kern van ons bedrijf. Onze lezers, klanten, collega’s en andere stakeholders moeten op ons kunnen bouwen. Daarom zijn we onafhankelijk en geven we elkaar open en eerlijk feedback. Dat doen we op het moment dat het relevant is, we bewaren het niet voor later. Als we iets publiceren of communiceren, kun je ervan uitgaan dat we de beschikbare bronnen en data hebben gecheckt en ons uitgebreid hebben verdiept. Bij twijfel, spreken we dat naar elkaar uit. Zo komen we nog dichter bij de kern.