Privacy & cookie statement

Wie zijn wij?

Wij zijn Vakmedianet groep, gevestigd te Zeist aan de Utrechtseweg 44. Wij bieden vakinformatie aan voor diverse vakgebieden en branches, onder meer door informatie te geven op onze websites, het uitgeven van vakbladen, congressen en evenementen te organiseren en opleidingen aan te bieden.

Wij bestaan uit een aantal entiteiten met ieder zijn eigen aandachtsgebied, namelijk: B+B Vakmedianet Groep B.V., B+B Vakmedianet B.V., Vakmedianet Assurantie B.V., Vakmedianet Food & Horeca B.V., Vakmedianet Logistiek & Mobiliteit B.V. en Vakmedianet BouwCommunities B.V. Wilt u meer weten over de activiteiten van een entiteit, klikt u dan op de naam van de entiteit.

Wij delen uw persoonsgegevens binnen de Vakmedianet groep. Zowel de groep als de groepsvennootschappen zijn daarom (mede-)verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Recht op privacy

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Hieronder leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden. Verder bevat dit Privacybeleid belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan dit Privacy beleid zorgvuldig door te lezen.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit Privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacy beleid is beschikbaar op onze website www.vakmedianet.nl. Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest recente versie van dit Privacybeleid aan u op te sturen.

Attentie: Door gebruik te maken van onze diensten en onze websites en door uw persoonsgegevens met ons te delen, verklaart u ermee bekend te zijn dat uw persoonsgegevens op de in dit Privacybeleid beschreven wijze worden verwerkt. Opmerking: dit betekent niet uw ‘toestemming’ voor het verwerken van uw persoonsgegevens, wij verwerken uw persoonsgegevens niet op basis van uw toestemming, tenzij specifiek aangegeven.

Persoonsgegevens

In het kader van onze diensten verzamelen wij persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van onze websites, abonnees, ontvangers van onze nieuwsbrieven, deelnemers aan congressen, evenementen en opleidingen, deelnemers aan onze online fora, personen die telefonisch contact met ons opnemen, sollicitanten en personen die worden genoemd in onze vakbladen, websites en in onze online databanken/gidsen.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

direct van u, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, congres, evenement of opleiding, abonnee wordt, een account aanmaakt op een van onze websites, deelneemt aan een online forum op een van onze websites, telefonisch contact met ons opneemt of via een van onze websites bij ons solliciteert;

direct van u wanneer u een van onze websites bezoekt, waaronder informatie die u aan ons verstrekt via contactformulieren op een van onze websites;

van derden partijen, bijvoorbeeld van bedrijven waarmee wij samenwerken;

door openbare bronnen / openbare registers te raadplegen, door eigen onderzoek en, door contact op te nemen met bedrijven;

op andere wijze, bijvoorbeeld wanneer u een van onze websites bezoekt, via het gebruik van cookies, fingerprints (of vergelijkbare technieken).

Vastleggen van gegevens

Wij verzamelen onder meer identificatie- en contactgegevens van u. Dit doen wij op basis van drie grondslagen, namelijk hetzij 1) het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetzij 2) het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, en op basis van uw toestemming.

Hieronder hebben wij aangegeven welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doelen wij deze gegevens gebruiken en welke juridische grondslag wij hiervoor hanteren.

  1. betekent dat wij uw gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
  2. betekent dat wij uw gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde.

Persoonsgegevens:
uw identificatie en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contactgegevens)

Doelen en grondslagen:
klanten administratie 1)

leveranciers administratie 1)

administratie en beheer van sollicitaties via de website 2)

om producten of diensten te leveren die u heeft besteld 1)

in het kader van uw registratie via de website voor een account (onder meer om producten te kunnen bestellen, documenten te downloaden of om op blogs en fora te kunnen reageren) 2)

administratie en behandeling van verzoeken om inlichtingen, feedback en klachten 2)

voor debiteuren- en crediteurenadministratie 1)

voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van nieuwsbrieven of reclame-uitingen) 2)

gepersonaliseerde aanbiedingen van VMN media 1)

Persoonsgegevens:
uw IP adres en surfgedrag op de website

Doelen & grondslagen:
om onze diensten te verbeteren 2)

Persoonsgegevens:
identificatie- en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contactgegevens) van personen die worden genoemd in Distrifood Dynamics en/of Bouwberichten]

Doelen & grondslagen:
om abonnees te kunnen voorzien van een volledig overzicht van supermarktfilialen en bedrijfsleiders (Distrifood Dynamics) dan wel een overzicht van bouwprojecten en relevante contactpersonen in Nederland (Cobouw Bouwberichten) 2)

Persoonsgegevens:
uw identificatie en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere

Doelen & grondslagen:
om onze eigendommen, bedrijfsvoering en personeel te beschermen

in het kader van een zakelijke transactie

voor geschillenbeslechting en het waarborgen van onze positie daarbij

het nakomen van wettelijke verplichtingen 2)

Persoonsgegevens:
Wij kunnen ook identificatie- en contactgegevens raadplegen van externe databanken die wij aankopen en combineren met de gegevens die wij zelf van u verzamelen, om zo meer volledige en accurate informatie van u te verkrijgen.

Doelen & grondslagen:
voor het selecteren van onze contractspartijen en om klanten op maat gemaakte aanbiedingen te kunnen doen 2)

In sommige gevallen zullen wij uw identificatie en contactgegevens met derde partijen delen, zoals sponsoren van een evenement waaraan u deelneemt of de auteur van een product dat u bij ons koopt of downloadt. Dit doen wij om u op maat gemaakte aanbiedingen te kunnen (laten) doen en u in contact te brengen met aan het onderwerp gelieerde partijen. Wij baseren de verstrekking van uw identificatie en contactgegevens aan deze derden op uw toestemming. U heeft op ieder moment het recht om uw toestemming in te trekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via klantenservice.

Verstrekking aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens soms met derden, zoals dienstverleners die wij contracteren (bijvoorbeeld IT dienstverleners of marketingbureaus), mailinghuizen, eigenaren/auteurs van producten die u bij ons koopt of van documenten die u download via onze website, sponsoren van een congres of evenement waarvoor u zich opgeeft en adverteerders. Ook delen wij uw persoonsgegevens met onze groepsvennootschappen.

In de meeste gevallen delen wij uw persoonsgegevens met derde partijen die zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER). In een enkel geval delen wij uw persoonsgegevens met derde partijen die zijn gevestigd buiten de EER. Dit is het geval met betrekking tot de titel Bike Europe, in het kader waarvan wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen buiten de EER. In deze gevallen zullen wij passende waarborgen treffen om te verzekeren dat de persoonsgegevens rechtmatig kunnen worden doorgegeven.

Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd).

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt (zoals beschreven in hoofdstuk 5 hierboven). Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

Meer informatie over de concrete bewaartermijnen, leest u hieronder:

Gegevens om een account aan te maken op de website voor registratie of proefabonnement, in te schrijven op een nieuwsbrief, download van vakinformatie: maximaal 2 jaar na beëindiging

Gegevens voor het afnemen van een betaald product: wettelijke termijn / 7 jaar

Website gebruikersdata: maximaal 1 jaar

Gegevens van sollicitanten: maximaal 4 weken na beëindigen van de procedure

Gegevens opgenomen in Cobouw Bouwberichten: tot 1 jaar na oplevering project

Gegevens opgenomen in Distrifood Dynamics: direct bij wijzigingen die ons bekend zijn

Gegevens van leveranciers: maximaal 7 jaar

Beveiliging persoonsgegevens

We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico's die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

Rechten omtrent persoonsgegevens

U heeft (onder omstandigheden) het recht:

op informatie en inzage van uw gegevens;
op verbetering van persoonsgegevens;
op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden);
op beperking van de verwerking;
van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder u deze rechten kunt uitoefenen, klik hier.

Daarnaast hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Cookies en social media

Wij gebruiken cookies, fingerprints (of vergelijkbare technieken) en sociale media plug-ins op onze websites en mobiele applicaties. Sommige hiervan zijn essentieel om de websites en mobiele applicaties te laten werken, anderen dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden.

Cookies
Cookies zijn kleine informatiebestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiel toestel via uw browser. Op onze websites en mobiele applicaties gebruiken wij de volgende cookies:

Noodzakelijke cookies/ technische cookies: dit zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van de websites / web-toepassingen / mobiele applicaties en die ervoor zorgen dat u bepaalde delen ervan kan gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de websites / web-toepassingen / mobiele applicaties, om gegevens in te vullen, enz.

Analytische cookies: deze cookies stellen ons in staat om de bezoekers van onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties te herkennen, het aantal bezoekers te tellen en vast te stellen op welke manier zij navigeren. Dit helpt ons om de bezoekersnavigatie te verbeteren en te verzekeren dat bezoekers sneller en gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben.

Performantie cookies: we gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties. Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe gebruikers interageren met onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties, waarom bepaalde foutmeldingen voorkomen en ze stellen ons in staat om nieuwe functies te testen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruiksgemak van onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties te vergroten.

Functionele cookies: de functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor te zorgen dat u een meer gepersonaliseerde gebruikservaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden.

Traceer/ advertentiecookies: onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties / marketing e-mails maken gebruik van traceercookies om de statistieken van gebruikers te traceren en u gepersonaliseerde berichten, advertenties, en promoties te kunnen sturen.

Fingerprints: onthouden de instellingen van een pc in een code. Fingerprints worden gebruikt voor het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website; het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren; het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken. het inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.

Social media plugins
Daarnaast gebruiken we social media plug-ins. Deze maken het mogelijk om u aan de hand van uw social media profiel te herkennen en om bepaalde gegevens (zoals uw identificatie- en contactgegevens en uw profielfoto) te importeren. Zij maken het eveneens mogelijk om social media (LinkedIn, Twitter, Facebook) ‘share’ knoppen te gebruiken. Meer informatie hieromtrent kunt u terugvinden in het Privacy beleid van uw social media diensten. Indien u geen verbinding wenst te maken met uw social media profiel, dient u zich hiervoor af te melden voordat u onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties gebruikt.

Sommige van de cookies en social media plug- ins zijn essentieel om de websites / web-toepassingen / mobiele applicaties te laten werken, anderen dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden.

Custom audiences
Onze titels kunnen gebruik maken van de communicatietools van Facebook, Google en LinkedIn, met name Facebook Custom Audiences, Facebook Lookalike Audiences, Google Customer Match en LinkedIn Matched Audiences. Een onomkeerbare en niet-persoonlijke hashcode wordt gegenereerd uit uw gebruiksgegevens, welk dan worden overgedragen aan Facebook, Google en LinkedIn voor analyse- en marketingdoeleinden. Raadpleeg voor meer informatie over het doel en het bereik van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens, en uw instellingsopties voor de bescherming van uw persoonsgegevens de gegevensbeveiligingsrichtlijnen van Facebook, van Google en LinkedIn. Als u bezwaar wilt maken van het gebruik van Facebook Custom Audiences kunt u dit doen in de privacy instellingen van Facebook. Google en LinkedIn-gebruikers kunnen de advertenties die ze in Google-services of LinkedIn zien, beheren in onder hun account op het betreffende platform.

Beheren van cookies

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken. Voor meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van uw browser verwijzen wij naar de links hieronder:

Cookie instellingen in Google Chrome
Cookie instellingen in Microsoft Internet Explorer
Cookie instellingen in Firefox
Cookie instellingen (algemeen)

Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.