Disclaimer

Deze website is een product van Vakmedianet. Vakmedianet accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, neem dan contact met ons op. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Deze website bevat links naar websites van derden en Vakmedianet is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakmedianet is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan Vakmedianet. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van Vakmedianet. Dit kunt u aanvragen door contact op te nemen.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Vakmedianet is verstrekt, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Vakmedianet die op deze site van toepassing zijn.

Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Vakmedianet wordt ook verwezen naar de algemene voorwaarden van Vakmedianet die op deze site van toepassing zijn.

© VMN media