VMN media schaft bureaucommissie af

dd. 26-11-2021, Zeist

VMN media heeft aan het begin van 2021 definitief besloten de 15% bureaucommissie af te schaffen voor alle media (print, digitale en overige). De verrekening van de bureaucommissie, en de daaraan gekoppelde netto prijzen, zullen in overleg met adverteerder en/of mediabureau worden vastgesteld.

Achtergrond van deze beslissing is dat VMN media haar adverterende klanten een transparanter prijsbeleid wil aanbieden. Dit past beter bij de ontwikkelingen in de (digitale) advertentiemarkt en het speelt in op de wens van veel adverterende klanten van VMN media.

Rik Ruts (CCO VMN media): “Het besluit om de bureaucommissie af te schaffen, ligt volledig in lijn met de ontwikkelingen in de markt. Partijen zoals FD Mediagroep en DPG media hebben dit al doorgevoerd sinds 1 januari 2019. We sluiten daarmee heel logisch aan op wat er in de markt speelt.”